Informació addicional Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de dades?

Responsable: Iniciatives Catalanes i Serveis, S.L.
Adreça: C/ General Mendoza, 1 P2 – 17002 – Girona
Telèfon: 972-213-234
Correu electrònic: [email protected]

Amb quina finalitat es tractaran les seves dades?

Iniciatives Catalanes i Serveis, S.L. tractarà les dades que ens facilitin les persones interessades amb la finalitat de mantenir les relacions comercials, la gestió de les fires organitzades i per l’enviament de informació d’altres fires que organitzi la companyia. Així com per tal de mantenir una bases de dades i històrica de les fires organitzades.

Durant quin termini conservarem les seves dades?

Les seves dades personals proporcionades es conservaran durant un termini de 5 anys a comptar des de la finalització de l’última relació comercial. Les dades es conservaran també amb fins històrics, les quals es conservaran durant un període de temps indefinit.

Quin és la legitimació per al tractament de dades?

La base legal per al tractament de les seves dades de caràcter personal és la correcta prestació dels serveis contractats a través de Iniciatives Catalanes i Serveis, S.L..

La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder prestar els serveis contractats.

A qui es comunicaran les seves dades?

Les seves dades de caràcter personal únicament es comunicaran a tercers en compliment d’obligacions legals.

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona te el dret a obtenir confirmació si Iniciatives Catalanes i Serveis, S.L. tracta les seves dades de caràcter personal. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades, sol·licitar la seva rectificació i la seva supressió quan les seves dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Iniciatives Catalanes i Serveis, S.L., deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per tal de poder exercir els seus drets caldrà que s’adreci a Iniciatives Catalanes i Serveis, S.L. mitjançant comunicació escrita a través de correu postal o correu electrònic, a les adreces indicades del responsable del fitxer.