Política de Privacitat

1.Introducció
Amb la informació que li proporcionarem a continuació INCATIS, S.L. (en endavant: “INCATIS”), vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

2. Compliment de la normativa de protecció de dades
INCATIS, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d’acord amb les exigències legals.

3. Mesures de Seguretat
Es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques como organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades segons el que estableix la normativa legal vigent.

4. Finalitats
Les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(i) Li informem que les dades personals que ens faciliti i aquelles que siguin obtinguts de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat d’INCATIS, i seran dedicades principalment a les finalitats relacionades amb la gestió d’administració general, manteniment, compliment, desenvolupament i control, gestionar la seva relació amb nosaltres.

(ii) Contacte: gestionar el seu contacte amb INCATIS ja sigui per una consulta, ajuda, sol.licitud per col·laborar, reclamació, queixa, denúncia, reserva de Sala, lloguer d’espai, sol.licitud de servei, o qualsevol altre motiu.

(iii) Xarxes socials: INCATIS posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb INCATIS a les xarxes socials) de les pàgines oficials d’INCATIS a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d’ús, Polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui les quals l’usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. INCATIS tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats d’INCATIS o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l’activitat d’INCATIS així com per qualsevol altre que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(iv) Fòrums: les seves dades i aquelles que es generin degut a la seva relació amb INCATIS, s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la seva participació al Fòrum que correspongui i és possible que les seves dades identificatives hi puguin aparèixer al Fòrum.

(v) Subscripcions: les seves dades i aquelles que es generin degut a la seva relació amb INCATIS, s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la subscripció sol·licitada.

(vi) Dades de tercers: si ens facilita dades de tercers o ens les facilita en un futur deurà, amb caràcter previ haver informat i obtingut el consentiment del tercer per a la utilització de les seves dades segons l´aquí exposat.

(vii) Podran existir d’altres clàusules de protecció de dades a la pàgina Web. En aquests casos s’estarà al que s’estableixi en cada una d’elles i de forma complementària, en cas necessari, s’aplicarà la present Política de Privacitat.

(viii) Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Cookies: en relació a les cookies consulti la política de cookies amb aquest enllaç.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit acompanyant còpia de document oficial que li identifiqui a INCATIS, S.L., amb domicili al Passeig General Mendoza, nº 1 P2, CP 17002 de Girona o enviant un correu electrònic a [email protected] indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: INCATIS Política de Privacitat.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.