Workshop Barcelona Province Convention Bureau

27 d’octubre de 2017

Coordinació i supervisió del WS amb mercat local que va organitzar el Barcelona Province Convention Bureau de la Diputació de Barcelona pels seus membres.
La jornada de treball va tenir lloc entre els membres del Barcelona Province Convention Bureau i empreses catalanes organitzadores d’esdeveniments, AAVV, … interessades potencialment amb els serveis que ofereixen els membres del Barcelona Province Convention Bureau.